گِت ‌ساب

دانلود زیرنویس با یک کلیک

گت‌ساب زیرنویس هماهنگ را پیدا و اون در جای مناسب قرار می‌دهد. طراحی ساده، کشیدن و رها کردن، تشخیص و تغییر نام خودکار به شما امکان می‌دهد فقط شروع به تماشا کنید.